Hawaii - Landscapes of Hawaii
Powered by SmugMug Log In
Noho Ana Ke Akua

Noho Ana Ke Akua

Noho Ana Ke Akua
Noho ana ke akua i ka nahelehele
I alai ia e ke kiohuohu, e ka ua koko.
O na kino malu i ka lani e.
Malu e hoe.
E ho`oulu mai ana i Laka i kona kahu o makou
O makou noa e.

The god dwells in the woodlands
Hidden away in the mist, in the low hanging rainbow.
Oh, Being, sheltered by the heavens.
Clear our path of all hindrance.
Inspire us.
Oh, Laka, and dwell on your altar.
Free us.

P9130061HDR